Vzor - odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy

 Zákazník / odesílatel:

 

Jméno a příjmení:      …...............................................................................................

Bydliště:                     …...............................................................................................

E-mail:                         …...............................................................................................

Telefonní číslo:           …...............................................................................................

  

Prodávající / adresát: 

Pavla Kanderová

www.sklokan.cz

Krátká 585, 73924 Krmelín

 

 

Věc:  Odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne …................... jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu na zboží z objednávky číslo ….............................

 

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od této kupní smlouvy, která se týká zboží uvedeného v přiloženém daňovém dokladu. Vracené zboží i daňový doklad posílám zpět s tímto dopisem zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................. Kč a ......... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………….................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

Poznámka:

Odstoupení od smlouvy je nutné vlastnoručně podepsat. Doporučujeme vytisknout ve dvou kopiích - jedna pro prodejce a druhá pro vás k uschování pro případ sporu.

 

 

 

V ...................................... dne ……...................

 

Podpis kupujícího: ...........................................

 

 

Přílohy: Doklad o koupi

Zpět do obchodu