Vzor - reklamační protokol

Reklamační protokol


Zákazník / odesílatel

Jméno a příjmení:      …...............................................................................................

Bydliště:                     …...............................................................................................

E-mail:                         …...............................................................................................

Telefonní číslo:           …............................................................................................... 

Prodávající / adresát: 

Pavla Kanderová

www.sklokan.cz

Krátká 585, 73924 Krmelín

 

_______________________________________________________________________________

 

Reklamované zboží: ...............................................................................................................

Datum nákupu: .......................................................

Číslo objednávky / dokladu: ....................................

 _______________________________________________________________________________

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

Návrh způsobu řešení:

 

 _______________________________________________________________________________

 

Poznámka:

  1.  Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.
  2. Pokud zboží obsahuje závadu, která je vizuální, přiložte i fotografie, na kterých bude závada zřetelně viditelná. Fotodokumentaci lze zaslat i na naši emailovou adresu Inko@sklokan.cz
  3. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení při dopravě prodávajícímu

 

V .......................... dne …...................

 

Podpis kupujícího: ....................................

Zpět do obchodu